Huisregels

Huisregels

Om het voor alle bezoekers, artiesten en onze eigen vrijwilligers gezellig te houden, hebben wij enkele huisregels opgesteld.

 • Een evenement gaat in principe altijd door, ook bij slecht weer. Als de veiligheid in het geding is (bijvoorbeeld langdurig onweer) kan besloten worden een evenement af te blazen. In dat geval is er helaas geen restitutie mogelijk
 • Geen alcohol onder de 18 jaar
 • Het is niet toegestaan eigen etenswaar en drinken mee naar binnen te nemen
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen
 • Er wordt geen korting op de entreeprijs gegeven als bezoekers zich later, of aan het eind van het evenement, aan de kassa melden
 • Bij verbaal of fysiek geweld wordt men van het terrein verwijderd
 • Er worden geen huisdieren in het theater toegelaten
 • Het is verplicht mee te werken aan een veiligheidsfouillering
 • Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is niet toegestaan
 • Roken is alleen toegestaan in de openlucht of in de daarvoor aangewezen ruimtes
 • Handel in (hard) drugs is niet toegestaan
 • Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel wordt niet getolereerd
 • Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding is niet toegestaan
 • Drankmisbruik en/ of dronkenschap wordt niet getolereerd
 • Spuitbussen onder druk zijn niet toegestaan
 • Er is geen pinautomaat, wel is er een bank op 300 meter afstand met mogelijkheid om te pinnen
 • Bij vrijwel alle evenementen kan er met pinpas worden betaald
 • Het verkopen van diensten of producten, flyering en andere promotie op of rondom het terrein is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende organisatie/persoon
 • De organisatie krijgt automatisch het recht op alle beeld- en geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt
 • Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie professionele audio- en video opnamen te maken voor commerciĆ«le doeleinden
 • De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het bezoekersreglement verzetten of zich er niet aan houden te verwijderen
 • Bij vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen
 • Aanwijzingen van het personeel en de beveiligingmedewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd
 • Bij ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of personeel te waarschuwen
 • Alleen onbeschadigde tickets zijn geldig
 • In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.